Máte otázky? Pýtajte sa!

Home > 3. Návody pre grafikov > Dierovanie do šanónu - príprava PDF pre tlač

Dierovanie do šanónu - príprava PDF pre tlač

Základné limitácie dierovania

Maximálna hrúbka dokumentu po zviazaní: Bez obmedzenia
Maximálny formát tlače pre zviazanie: A3 (väzba pri formáte A3 je možná len na kratšej hrane dokumentu)

Orez, bezpečná zóna a spadavka

Červenou čiarou je znázornené miesto, kde bude dokument orezaný.
Orez nemusí byť vždy úplne presný a práve preto je dôležité rešpektovať bezpečnú zónu (viď modrá čiara)

Modrou čiarou je zvyraznená bezpečná zóna, cez ktorú nesmú presahovať texty a iné dôležité prvky.
Všetko, čo je mimo bezpečnej zóny može byť orezané alebo predierované.

Ružová plocha znázorňuje spadavku. Spadávkou sa označuje zóna, ktorá sa pridáva ku finálnemu rozmeru grafického návrhu. Ide o pridanie 2,5 mm grafiky na každej strane. Ako je vidno na obrázku, grafika presahuje orez (hlava osoby v hornej časti dokumentu a kolečká stoličky v spodnej časti idú mimo orez aby vytvorili spadavku).

Pozícia väzby na jednotlivých stranách dokumentu

Pri predierovanom dokumente vytlačenom obojstranne majú neparne strany diery na ľavej strane grafiky (viď náš obrázok) a párne straný diery na pravej strane grafiky. Myslite teda na to, kde vám budú diery zasahovať do grafiky a podľa toho grafiku prispôsobte.

Ak máte v dokumente aj číslovanie strán, tiež si premyslite, či ste ho zarovnali správne vzhľadom na väzbu dokumentu.

Ostatné

  • Dokument môže mať kľudne väčšiu spadavku ako 2.5mm
  • Je plus, ak má dokument orezové značky, no nemusí ich mať
  • Pre ďalšie informácie si pozrite aj všeobecné zásady prípravy grafiky pre tlač
  • Dokument vieme vytlačiť a zviazať aj bez toho aby mal spadavku, či neutrálnu zónu. V danom prípade bude mať finálny dokument biele okraje (grafika nepôjde až po okraj).

Naše ubezpečenie

Každý podklad od zákazníka pred tlačou kontrolujeme, aby sme zabezpečili kvalitný výsledný produkt. Nemusíte sa teda báť, ak spravíte chybu v príprave PDF pre tlač, zachytíme ju a skontaktujeme sa s vami aby sme Vám pomohli s nápravou. Zároveň je vám vždy k dispozícii aj náš grafik, ktorý vám vie pomôcť z vašich podkladov vytvoriť dokument vhodný pre tlač.

Upozornenie: Pri kontrole podkladov nekontrolujeme gramatickú a obsahovú správnosť ale len prípravu podkladov pre tlač.

Pre predstavu k článku pripájame aj ukážkový PDF dokument pripravený pre tlač s dierovaním do šanónu.