Máte otázky? Pýtajte sa!

Home > Návody pre grafikov > Základné zásady prípravy grafiky pre tlač?

Základné zásady prípravy grafiky pre tlač?

Pre pripravenie kvalitného grafického podkladu je potrebné dodrzať niekoľko zásad.

  • Spadavková zóna a neutrálna zóna

Spadávkou sa označuje zóna, ktorá sa pridáva ku finálnemu rozmeru grafického návrhu. Ide o pridanie 2,5 mm grafiky na každej strane.

Bezpečná zóna predstavuje okrajovú časť grafického návrhu (vizitky, plagátu, letáku a pod.), v ktorej by sa nemali nachádzať žiadne obrázky, text ani iné časti grafiky, ktoré nechceme aby boli zrezané.

  • Vyhýbajme sa rámiku

Pri malých grafickýc návrhoch, ako sú vizitky a A6 dokumenty, je dôležité vyhnúť sa vizuálom, ktoré by mohli pri výrobe spôsobiť problém. Jedná sa najmä o rámiky. Keďže pri výrobe prechádza materiál viacerými strojmi a každý z nich má svoju odchilku, návrhy s rámikmi pri kraji návrhu móžu vyzerať nevycentrovane a stratia tak svoju estetiku. Preto je lepšie grafiku s rámikom radšej vynechať.

  • Správne rozlíšenie

72 dpi - bežné rozlíšenie 300 dpi - Rozlíženie pre kvalitnú tlač

Rozlíšenie 72dpi nie je dostačujúce pre kvalitnú tlač. Tlačiarne majú rozlíšenie od 300dpi až do 1200dpi. Najnižšie akceptovateľne rozlíšenie pre kvalitnú tlač je 300 dpi.

  • Farebnosť CMYK

RGB farebný mód má väčšie spektrum farieb, ktoré sa v ňom dajú zobraziť. Je dôležité, aby sa grafický návrch pripravoval v CMYK farebnom móde. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že farbu, ktorá je viditeľná na monitore tlačiareň nie je schopná vytlačiť.

  • Text, jeho forma a veľkosť

Je dôležité, aby text nebol menší ako 8pt. Font menší ako 8pt je z prirodzenej vzdialenosti nečitateľný a z bližšia sú badateľné tlačové nedokonalosti.

Text je potrebné pred uložením finálneho návrhu previesť na krivky pomocou funkcie Adobe Acrobat Pro. (Advanced -> Print Production -> Flattener preview -> All text to outlines). Funkcie, ktoré konvertujú text na krivky sú taktiež súčasťou Adobe Illustrátoru (Type -> Create Outlines).

  • Uloženie návrhu

Návrh musí byť uložený v PDF formáte. PDF musí byť uložené bez vkladania dodatočných profilou.

Vyžšie popísané vlastnosti správneho dokumentu nájdete popísané aj v dokumente uvedenom nižšie. Taktiež obsahuje už pripravené šablóny štandardných veľkostí so spadavkou a neutrálnou zónou.