Máte otázky? Pýtajte sa!

Home > Návody pre grafikov > Orezová linka - Cutline

Orezová linka - Cutline

Čo je to cutline?

Cutline je výraz pre orezovú linku, podľa ktorej plotter, alebo laser reže nálepky, alebo iné papierové produkty do požadovaného tvaru. Môže ísť o typické tvary, štvorec, kruh, elipsa, alebo aj iné, atypické tvary, napr. hviezda, jednoduchý strom a pod.

Ako cutline pripraviť?

V dokumente je cutline linka, ktorá na seba nesie informáciu o priamej farbe, ktorej názov plotter rozozná a na základe tejto informácie vie, že sa jedná o orezovú linku.

Na začiatok je potrebné si navrhnúť linku, podľa ktorej bude stroj rezať. Linku si pripravíme na zvlášť vrstvu. Keď ju máme nakreslenú*, tak jej nastavíme hrúbku na 0,1 mm(alebo 0,25 boda).

Ďalším krokom je nastavenie priamej farby (v angl. spot color). Táto farba musí mať názov CutContoura musí sa skladať len zo 100 % Magenty. Pre vytvorenie priamej farby s týmto názvom v programe Adobe Illustrator, musíme otvoriť okno Window > Swatches.

V tomto okienku je v dolnej časti plus v štvorci, po kliknutí naň sa nám otvorí dialógové okno New Swatch. Tu nastavíme spomínané hodnoty.
Swatch Name: CutContour
ColorType: Spot Color
Color Mode: CMYK
C: 0%, M: 100%, Y: 0% K: 0%

Po nastavení všetkých potrebných hodnôt klikneme na OK.

V okne Swatches nám pribudla nová farba, ak sme všetko urobili správne, tak sa nám zobrazí s bielym trojuholníkom v pravom dolnom rohu, v ktorom bude čierna bodka. Túto farbu teda aplikujeme na vytvorený obrys, a tým pádom máme obrys magentovej farby.

Je potrebné, aby táto linka mala nastavený atribút pretlače. Toto nastavenie nájdeme v okne atribútov.
Window > Attributes (klávesová skratka + F11 (Windows) alebo + F11 (macOS)).

Označíme si našu linku a v tom momente by naše okno Atribútov malo vyzerať tak, ako na obrázku vyššie. Zaškrtneme políčko pri Overprint Stroke (Pretisk obrysu) a máme hotovo.