Máte otázky? Pýtajte sa!

Home > Návody – tlačová grafika > Pečiatky – príprava PDF pre tlač

Pečiatky – príprava PDF pre tlač

Čo si treba uvedomiť pri pečiatkach? 

Pečiatka, ako taká, je veľmi malý formát, a teda je nutné rešpektovať isté pravidlá, aby sme sa vyhli neželaným výsledkom.  Najčastejšie problémy sú s malým, nečitateľným písmom. Okrem toho s malými detailami, ktoré sa buď zalievajú, alebo ich nie sme schopný na štočok, ani vyrobiť. 

Bezpečnostná zóna pečiatky

Odtlačená plocha pečiatky, by mala byť o 0,5 mm menšia, ako rozmer pečiatky, z každej strany. Takže napríklad produkt Veľká pečiatka s rozmerom 58,5 x 23,5 mm, bude mať reálny odtlačok o veľkosti 57,5 x 22,5 mm. Na obrázku nižšie vidíte červenú linku, ktorá už je mimo bezpečnostnej zóny. Zóna použiteľnej grafiky končí čiernou linkou. 

Malé grafické prvky – písmo, linky, bodky. 

Dôležitým prvkom pečiatky je písmo. Písmo nesmie byť menšie, ako 2,35 mm na výšku – platí pre veľké písmená, tzv. kapitálky. V prípade, že písmo bude menšie, písmo začína byť nečitateľné, atrament zalieva brušká písmen: a, e, b, atď. Na pečiatky odporúčame bezpätkové písma. To sú napríklad Arial, Roboto, Ralway a podobne. Samozrejme je možné použiť aj iné písma, napríklad pätkové alebo ozdobné, ale pri takýchto písmach je potrebné si uvedomiť, že musia byť ešte väčšie, ako 2,35 mm. 

Na pečiatkach sa okrem textov dávajú aj grafické prvky. Jedným z častých grafických prvkov sú linky. Otlačené aj vynechané (napr. čierne a biele). Čierna linka môže mať hrúbku najmenej 0,1 mm, avšak pri tejto hrúbke pôsobí táto linka roztrasene, a preto odporúčame linku o hrúbke 0,2 mm. V prípade vynechaných (bielych) liniek, je hrúbka najmenej 0,4 mm. Každá linka, ktorá je pod týmto rozmerom bude zalievaná atramentom. 

Ďalším grafickým prvom, ktorý sa nám často vyskytuje na pečiatkach sú bodky, opäť v oboch variantoch. Najmenšia, ktorá pripomína kruh, je s priemerom 0,4 mm v otlačené verzií (čierne) a s priemerom 0,7 mm neotlačené krúžky (biele). Pod týmito rozmermi to už nebude kruhom. 

 

Objednanie pečiatok až v 5 jazykoch

Pečiatky si teraz môžete objednať nie len v slovenčine Výroba pečiatok, ale aj češtine Výroba razítek, angličtine Custom Rubber Stamps, nemčine Stempel herstellen, rakúskej nemčine Stempel herstellen a najnovšie aj v maďarčine Bélyegző készítés.