Máte otázky? Pýtajte sa!

Home > Ostatné > GDPR (Často kladené otázky)

GDPR (Často kladené otázky)

1. Môžem sa odhlásiť zo všetkej komunikácie?

Áno, až na administratívne emaily týkajúce sa objednávok, ktoré potrebujú vašu súčinnosť. Pokiaľ sa chcete odhlásiť zo všetkej komunikácie, kontaktujte nás na info@exprestlac.sk.

V každom emaile od nás máte taktiež možnosť odhlásiť sa z odberu, tým pádom vám už neprídu žiadne reklamné emaily.

2. Môžem zmazať svoje osobne údaje z vašej databázy?

Ak nás kontaktujete na info@exprestlac.sk s vašou požiadavkou, radi zariadime zmazanie vašich osobných údajov z našej databázy (mimo údajov, ktoré patria do výnimiek stanovených zákonom - napríklad údaje potrebné na vedenie účtovníctva, ktoré je zákonom predpísané). Lehota výmazu dát je stanovená na 30 dní, pokiaľ sa nevyskytnú udalosti, ktoré by to znemožňovali. O situácii budete ale informovaný. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

3. Môžem si stiahnuť svoje údaje z vašej databázy?

Všetky osobné údaje, ktoré o vás máme k dispozícii, nájdete v rámci svojho zákazníckeho účtu (objednávky, faktúry, grafické návrhy a iné) odkiaľ si viete tieto údaje skopírovať alebo ich upraviť)

Pokiaľ požadujete grafické podklady v tlačovej kvalite, kontaktujte nás na info@exprestlac.sk. Vieme vám ich dať k dispozícii bezodplatne, pokiaľ boli prvotne dodané z vašej strany a nerobili sme v nich úpravy alebo sa jednalo o platené spracovanie grafiky. Ak sa jednalo o grafický návrh spracovaný zdarma v rámci tlače objednávky, tento vám vieme v poskytnúť v tlačovej kvalite (napr. pre opätovnú tlač inde ako u nás) len odplatne v cene 15 Eur s DPH za každý jednotlivý návrh.

4. Čo je účelom spracovania mojich osobných údajov a prečo je pre vás spracovanie osobných údajov dôležité?

Účelom spracovania sú údaje nevyhnutné na vytvorenie objednávky, doručenie objednávky a činnosti spojené s vybavením objednávky ako napríklad meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email a názov spoločnosti. Spracovaním osobných údajov sa snažíme docieliť vyhotovenie a dodanie objednávky. Osobné údaje využívame aj na zlepšenie našich služieb a marketingové účely. Pre viac informácii navštívte sekciu ochrana osobných údajov

5. Na akú dobu budú moje osobné dáta uložené?

Dáta budú uložené na dobu nevyhnutnú pre činnosti uľahčujúce zákazníkovi objednávkový proces a po dobu nevyhnutnú na marketingové účely. Na vašu žiadosť môžu byť všetky údaje vymazané, mimo údajov, ktoré musíme uchovávať kvôli splneniu zákonom daných povinností. Bližšie informácie nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

6. Aké výhody zo spracovania údajov plynú pre mňa ako zákazníka?

Zákaznícky účet v ktorom sa prehľadne nachádza história objednávok a reklamácií. Ďalej zákazník získava benefity vyplývajúce z marketingových činností. Takýmito benefitmi môžu byť poukážky na zľavu, akciové ceny, informačné maily, ktoré sú relevantné na základe predchádzajúcich objednávok a iné.

7. Sú moje osobné údaje u vás v bezpečí?

V súlade s požiadavkami legislatívy vykonávame všetky potrebné kroky, aby vaše údaje boli bezpečne uložené a chránené proti zneužitiu. Elektronické údaje uchovávame na serveroch poskytovateľa Amazon Web Services, Inc.. Údaje spracovávame pomocou anonymizácie a šifrovania.

Chránime tak dáta pred zneužitím. Zabezpečujeme technické a organizačné opatrenia aby sme dáta ochránili pre únikom. K dátam je obmedzený prístup len na nevyhnutnú činnosť. O vaše dáta teda nemusíte mať strach, je v našom najlepšom záujme chrániť vaše dáta pred únikom, zničením, stratou, poškodením či zneužitím.

8. Majú prístup k mojim osobným údajom aj tretie strany?

Údaje sprístupňujeme tretím stranám iba ak to od nás vyžadujú, majú na to dostačené odôvodnenie, nenarušíme tak neprimerane vaše súkromie a neporušíme tak legislatívu. Zoznam partnerov, ktorý môžu požiadať o vaše údaje nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

9.Môžem chrániť svoje údaje cookies?

Pomocou nastavenie internetového prehliadača – väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým cookies potvrdzujete a akceptujete, Prehliadač však viete nastaviť tak, aby cookies našej stránke nedovolil používať (ukladať ich a načítavať ich).