Máte otázky? Pýtajte sa!

Home > 4. Počas spracovania objednávky

4. Počas spracovania objednávky

Je možné zlúčiť viacero objednávok do jednej?
Bohužiaľ, náš výrobný proces je automatizovaný a systém už po prijatí objednávky... more
Je možné rozdeliť objednávku na viacero menších?
Pokiaľ objednávka ešte nie je odoslaná, je možné ju rozdeliť (na úrovni jednotli... more